1700

Obraz olej, akryl na płótnie ” Teatro Olimpico” 2010 rok

Informacja Wikipedia

Prof. Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki urodził się 19 maja[2] 1946 r. w Prudniku[3], jego rodzice byli przesiedleńcami ze Stanisławowa[2]. W latach 1965–1971 studiował malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu[3] u Władysława Kamińskiego, a od 1967 r.[2] w pracowni Eugeniusza Gepperta[3]. Ponadto uczył się rysunku m.in. u Kamińskiego i Konrada Jarodzkiego, projektowania malarstwa dla architektury u Mieczysława Zdanowicza i grafiki u prof. Stanisława Dawskiego[2]. Po uzyskaniu w 1971 r. dyplomu z wyróżnieniem związał się zawodowo z tą samą uczelnią jako asystent w pracowni malarstwa i rysunku u prof. Gepperta, a od 1973 r. u prof. Stanisława Rodzińskiego. W 1981 r. został kierownikiem pracowni[2], a w latach 1990–1993 pełnił funkcję rektora uczelni[3]. W 1994 r. uzyskał tytuł profesora sztuk plastycznych[2]. W latach 1997–2009 wykładowca malarstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego[3] i kierownik pracowni malarstwa i rysunku[2].

Oprócz pracy akademickiej był aktywny także jako malarz[3] sztalugowy i ścienny, rysownik, plakacista oraz ilustrator. Uczestniczył w ok. 200 wystawach zbiorowych[2] m.in. w Austrii[3], Chinach, Czechach, Danii[2], Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii[3], Jugosławii, Mołdawii[2], Niemczech, Polsce[3], Rumunii, Słowacji, Turcji, Ukrainie, Węgrzech i Włoszech, a także miał ok. 80 wystaw indywidualnych[2] w Berlinie, Elblągu, Krakowie, Lipsku, Rzeszowie, Rzymie, Tokio, Warszawie i Wrocławiu. Tworzył cykle malarskie: Wielka wojna, Figury, Stoły (dom), Pejzaż, Kolekcje, Podróż, Epitafia, Prawdziwy obraz twierdzy kłodzkiej, Czeskie wiersze, W kratkę[2]. Jego prace włączono do zbiorów prywatnych, a także muzealnych, zarówno w Polsce, jak i innych krajach[3].

Członek wrocławskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków od 1971 r., a w latach 1976–1980 członek zarządu tegoż okręgu[2]. Ekspert Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (2000–2003), związany z Państwową Komisją Akredytacyjną jako ekspert (2000–2010), ponadto ekspert Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (od 2004)[2][4].

Andrzej Klimczak – Dobrzaniecki został pochowany 3 lutego 2020 r. na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Wysokość 35 cm

Szerokość 27cm

Na stanie

SKU: A197 Kategorie: ,
EnglishGermanPolish
Call Now Button